Jak lidé dříve trávili letní večery?

1. 7. 2015

Užíváte si naplno pohodovou atmosféru kouzelných letních podvečerů? Máte svůj nejoblíbenější program na volné dny, kdy nemusíte brzy vstávat? Možná vás bude zajímat, co se během letních večerů dělo za našich předků. Lidé na venkově pracovali od rána do večera na poli, protože si museli zajistit obživu na zbytek roku, ale přesto každou volnou chvilku dokázali využít. Třeba k přátelskému poklábosení se sousedy nebo k pobavení na hodové tancovačce.

Opekání buřtůNež ponocný odtroubil půlnoc…

Dnes je oblíbenou zábavou pro letní večery třeba grilování s přáteli nebo opékání buřtů u romantického ohně táboráku. A když zaprší, můžeme si pustit televizi nebo zajít do kina. Pokud se ale vrátíme o víc jak sto let zpátky, ocitneme se v době, kdy se lidé museli zabavit i bez vymožeností moderní techniky. A zvláště obyvatelé venkova se rozhodně nenudili. Tvrdou dřinu na poli střídala práce kolem dobytka, ale večer se lidé scházeli na návsi, aby si v klidu popovídali, a někdy zbyl čas i na taneční zábavu.

Lidé se těšili, až bude po žních

Dokud nebylo obilí „pod střechou“, nebyl na vesnici čas na radovánky, ale vše si naši předkové vynahradili na dožínkové slavnosti. Až do časného rána se hodovalo, tancovalo, vyhrávala muzika… Dožínky se konaly až v druhé polovině srpna a do té doby se lidé mohli pobavit alespoň o poutích, ať už to byla pouť anenská, vavřinecká nebo bartolomějská. Letní pouťové tancovačky se mnohdy protáhly až do rána a hostinský sál byl pokaždé nabitý k prasknutí. Starší generace besedovala, mladí to roztáčeli na parketu při svižné muzice a všichni hasili žízeň orosenými džbánky piva.

Josef Lada

Jak si naklonit vesmírné síly

Během léta se naši předkové snažili co nejvíce si naklonit mocnou přírodu a s prosbami o bohatou úrodu se obraceli i k uctívaným patronům, jako byla sv. Anna, sv. Markéta či sv. Jakub. Pro magické rituály, které jim měly zajistit plnou sílu a štědrou sklizeň, neváhali obětovat ani vlastní spánek. Jako například o Svatojánské noci (z 23. na 24. června), kdy příroda je zvlášť opojná a byliny sesbírané v tuto noc mají největší léčivou sílu. A tak se vyráběly různé ochranné talismany a také škapulíře pro zamilované.

Děti se bavily po svém

Přiložit ruku k dílu, když se blížily žně, musela i nejmladší generace. Menší děti v létě pásly husy, zatímco ty starší vyháněly na pastvu kozy a krávy. Přitom si  pasáčci krátili čas hraním a zpíváním. Děvčata sbírala luční kvítí, z něhož pak pletla věnečky, a páni kluci si dlouhou pastvu zpestřovali honičkami nebo hrami na schovávanou. V létě děti rády spávaly na seně a odvážnější chlapci se nebáli pořádat za tmy výpravy do zahrad sousedů, třeba na zralé třešně. Že to obvykle skončilo roztrhanými kalhotami a pořádným výpraskem, asi není potřeba připomínat.

Autor: Obchod s dárky