Mýty a záhadami opředené křišťálové lebky

16. 10. 2014

Křišťálové lebkyTajemná křišťálové lebka je zajímavým předmětem, který nedá spát vědcům ani záhadologům. Už více než 120 let fascinuje milióny lidí na celém světě a každého zajímalo, zda se jedná o skutečnou záhadu nebo velký podvod. Vydejme se tedy po stopách legendy o křišťálové lebce, kterou mnozí z nás znají z oblíbených filmů o Indiana Jonesovi nebo knih spisovatele Ericha von Dänikena.

Mýtus o křišťálových lebkách

Je potvrzeno, že záhadné a také kontroverzní křišťálové lebky opravdu existují. Ty nejslavnější mají stejnou velikost jako lidská hlava. Ovšem nejznámější je tak zvaná Lebka zkázy, kterou nalezl dobrodruh a „pirátský“ archeolog F. A. Mitchell – Hedges. Údajně byl tento vzácný nález objeven v mayském městě v Belize, jak o tom například vypráví britský dokument BBC Legenda o křišťálové lebce. K „Lebce zkázy“ se váže velmi pozoruhodný příběh. Jak to asi bylo doopravdy?!

Artefakt pro esoterické rituály

Podle Hedgesova tvrzení je křišťálová lebka stará přibližně 3600 let a mayští kněží ji používali při obřadních rituálech, kdy se obětovali lidé. Málokdo mu tuto teorii věřil, protože nalezenou „Lebku zkázy“ odmítal propůjčit k vědeckému bádání. Když F. A. Mitchell – Hedges zemřel, zůstal tajemný artefakt v dědictví jeho potomků, kteří se chovali podobně. Proto tvrzení Hedgesovy dcery, že křišťálová lebka je magická a disponuje zvláštními schopnostmi, vyvolalo ve vědeckých kruzích spíše pochybnosti. Našly se i důkazy, podle nichž měl dobrodruh a cestovatel Hedges koupit onu křišťálovou lebku od pašeráků, za pomoci jistého překupníka.

Záhadné lebky, které byly podrobeny zkoumání

Tři věrohodnější křišťálové lebky, které patří veřejným institucím, se již do rukou vědců dostaly. Zkoumány byly ze všech možných hledisek a nakonec se odborníci shodli na tom, že mýty opředené lebky rozhodně nepocházejí z doby dávných mayských civilizací a že jsou modernějšího původu. Lebka uložená ve slavném pařížském muzeu by podle vědeckých bádání měla pocházet z roku 1800 a další dvě (z muzeí ve Velké Británii a USA) na sobě nesou stopy konce 19. století.

Menší křišťálové lebky v soukromých sbírkách

Křišťálová lebkaO to, aby se vzácné artefakty nedostaly do rukou vědců, se vedle Hedgesových snažili i majitelé soukromých sbírek. V nich se totiž nachází několik menších křišťálových lebek, kterých by na celém světě mělo být celkem 12. O existenci tajemné lebky s číslem třináct se zatím jen spekuluje. Stohy papíru o unikátních křišťálových lebkách popsali nejen vědci, ale také záhadologové. Co si myslí o tajemných předmětech mayské civilizace oni? Někteří tvrdí, že křišťálové lebky jsou posledním pozůstatkem bájné Atlantidy, který zdědili Májové, a známý „televizní“ záhadolog Richard Hoagland se pro změnu domnívá, že mají původ na Marsu.

Konec jedné pohádky?

Navzdory záhadologům si vědci stojí za svým! Ani jedna z křišťálových lebek podle posledních zveřejněných výzkumů nepochází z archeologických nalezišť. Mýty jsou zbořeny – křišťálová lebka je dílem 20. století. Důkazem budiž i to, že žádná ze záhadných lebek se neobjevuje například na obrazech z doby starých indiánských kultur. Také vás trochu mrzí, že mýtus o podivných křišťálových lebkách padl?

Víte, že…

  • mayským a aztéckým křišťálovým lebkám lidé přisuzovali zázračné vlastnosti
  • záhadné lebky měly údajně sloužit k náboženským obřadům, ale také uměly léčit a předvídat budoucí události
  • kdo se podíval do jejich očních důlků, uviděl budoucnost i minulost světa
  • krása lebek z čirého křišťálu je uchvacující a děsivá zároveň, a dodnes nás nepřestává fascinovat jejich dokonalost, s jakou byly vytvořeny.

Autor: Obchod s dárky