Věříte lidovým pranostikám o počasí?

13. 7. 2015

„Svatá Markéta hodila srp do žita“ je známá lidová pranostika, která se váže k 13. červenci. V tento den slaví svátek všechny Markéty, léto je v plném proudu a děti si užívají prázdniny. Zajímá vás, proč je sv. Markéta patronkou pěkného počasí a proč se ještě dnes někteří lidé spoléhají na pranostiky? Nebo proč v den jejího svátku chodili koledníci po příbuzných? Vše se dozvíte v následujícím článku.

Kdo byla svatá Markéta

Svatá MarkétaMáte ve svém okolí dívku nebo ženu s krásným jménem Markéta? Dá se říct, že mezi ženami je doslova perlou, protože její jméno je odvozeno z latinského Margarita neboli perla. Pokud nahlédneme do moudrých knih, zjistíme, že svatá Markéta byla jednou z nejoblíbenějších světic středověku. Osudným se jí stalo, že, přestože byla dcerou pohanského kněze, vyznávala křesťanství. Jako křesťanku ji udal její nápadník a Markéta byla nejprve mučena a poté sťata mečem (kolem roku 275 n.l.).

Komu sv. Markéta splní každé přání?

Vypráví se, že kdo na počest svaté Markéty postaví kostel nebo bude zapalovat svíce, tomu budou všechna přání splněna. Je také patronkou těhotných žen, které se k ní mohou modlit, aby jejich děti přišly na svět v pořádku. A jak už bylo zmíněno, sv. Markéta dohlíží i na dobré počasí a všichni rolníci ji rok co rok prosili, aby se přimluvila za bohatou úrodu. Pokud navštívíte během letních toulek kostel zasvěcený právě svaté Markétě, všimněte si, že je zobrazena se zabitým drakem, což má symbolizovat vítězství dobra nad zlem.

Koledovalo se nejen o Vánocích

Koledníky máme spojovány především s obdobím vánočních svátků. Kolem Městce Králové však děti chodily koledovat po příbuzných a známých i v den svaté Markéty (13.7.). Tam, kde se malí koledníci zastavili, dostali za svůj zpěv většinou drobné penízky. Hospodně byly tehdy k dětem shovívané a v období žní, kdy je hodně napilno, si na malé koledníky udělaly čas.

Jaké bude počasí?

K svátku sv. Markéty se vztahuje i celá řada lidových pranostik. Nejznámější asi je „Svatá Markéta (Markyta) hodila srp do žita“, ale také se říkalo, že „Svatá Markéta vede žence do žita“ nebo „Svatá Markéta velí: Lidé okopávejte zelí“. Naši předkové se opravdu báli, že když nebude na svatou Markétu slunečno, sotva dostanou domů seno suché. Déšť o Markétě sedlákům zvěstoval i špatnou sklizeň obilí.

Dříve lidé pranostiky rozhodně nepodceňovali a brali je jako meteorologickou předpověď. Dnes máme možnost zapnout televizi nebo se na aktuální informace o počasí mrknout na internetu. Přesto se i dnes najdou věrní zastánci lidových pranostik, kteří na ně nejen věří, ale i spoléhají. Proč ne?! Každá pranostika o počasí totiž vznikla na základě pečlivého a dlouhého pozorování přírody.

Autor: Obchod s dárky